Kannada Tongue Twisters

Mar 4th, 2011 by arima
  • Bankapurada kempu kunkuma, bankapurada kempu kunkuma, 
bankapurada kempu kunkuma, …
  • Jambagi tookappa tumbida tuppada tambigi tandana
  • Kurudu kudarege hurida hurakadli
  • Sampangappana maga Marisampangappa. 
Marisampangappana appa Sampangappa.
  • Terikere yri male muru kari kurimari meyuthiddavu.
copyright2011-14© Indiakidz.com. All rights reserved.